lunes, 20 de junio de 2011


a moment, a love
a dream, a laugh
a kiss, a cry
our rights
our wrongs

No hay comentarios:

Publicar un comentario